SZOLGÁLTATÁSAINK

TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK

Bár elsődleges célkitűzésünk a fogyatékossággal élők segítése, nem minden ügyfelünk ebből a célcsoportból kerül ki.
A szociálisan rászorultnak minősülő személyek számára – a törvényi előírásoknak megfelelően – csökkentett szolgáltatási díjat számol fel Támogató Szolgálatunk..

+ Szociálisan rászorultnak minősülő fogyatékossággal élő személyek köre

Vakok személyi járadéka, FOT (fogyatékossági támogatás), emelt családi pótlék

+ A szolgáltatási díjat meghatározó tényezők

 • A szolgáltatás térítési díjának megállapításánál az igénybe vevő rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.
 • A térítési díj és a jövedelem (vagy kiskorú esetében az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem) aránya  jogszabályban maximalizált. gyerek 20, felnőtt 30
 • Azokat, akik nem minősülnek szociálisan rászorult igénybe vevőnek emelt óradíjjal lehet csak ellátni. A szociálisan nem rászorult igénybe vevők esetén térítési díj mérséklése nem kérhető.
 • A fenntartó egyedi térítési díjkedvezményben részesítheti a megállapodással rendelkező, szociálisan rászorult igénybevevőt.

+ Milyen dokumentumok szükségesek a megállapodás megkötéséhez?

 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • Jövedelemigazolás vagy kiskorú esetében családban élők jövedelemigazolása
 • Hatósági bizonyítvány családi pótlék folyósításáról
 • Háziorvos által kiállított egészségi állapotra vonatkozó igazolás (a nyomtatványt biztosítani tudjuk)
 • Kiskorú esetében az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottság határozata
 • Megváltozott munkaképesség minősítéséről, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapításáról szóló vélemény a Járási Hivataltól

 

SZEMÉLYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Személyi segítségnyújtás szolgáltatásunk azoknak szól, akik átmenetileg vagy tartósan korlátozottak az önálló életvitelben. A szolgáltatások az egyéni szükségletekhez és az igénybe vevő egészségügyi állapotához igazodnak.

Gondozóink ügyfeleink otthonában, velük együttműködve segítenek az alapvető szükségletek kielégítésében, a lehető legjobb életfeltételek biztosításáért. Ügyfeleink családja is érzékelheti a szolgáltatás előnyeit, hisz gondozóink az egész család számára biztos támaszt tudnak nyújtani a hétköznapok kihívásaiban.

+ Tevékenységek

A tevékenység során a szolgáltató az igénybevevő aktuális helyzetére, meglévő képességeire a lehető legteljesebb mértékben épít, ezzel az önálló életvitelt segítő, támogató tevékenységet valósít meg.

 • Gondozás, ápolás
 • Személyes higiéniát biztosító tevékenységek
 • Közvetlen lakótér rendben tartása az ügyféllel közösen, az egészségi állapotához igazodóan
 • Bevásárlásban nyújtott támogatás
 • Egyszerűbb ügyintézésben nyújtott támogatás
 • Hely- és helyzetváltoztató mozgás támogatása
 • Fizikai szükségletek biztosításának támogatása

A gondozási tevékenység nem terjed ki speciális egészségügyi ismereteket, kompetenciákat igénylő szakápolási-gondozási feladatokra.

SZÁLLÍTÁS

Ügyfeleinket munkahelyükre, egészségügyi intézményekbe, oktatási- és közintézményekbe szállítjuk, egy kerekesszékes szállításra is alkalmas speciális gépjárművel, mely teljesíti a biztonságos közlekedés feltételeit. A be- és kiszállásban szükség esetén gépkocsivezetőnk segítséget nyújt.

+ Ellátási terület

Szolnoki járás, Törökszentmiklósi járás, Abony