FOF2022 – B

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása

Projekt kiíró: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Megvalósító: “IMPULZUS”Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete
Elnyert támogatás összege: 1.500.000 Ft.
Projekt címe: Impulzusok a szakembereknek!
Projekt azonosító száma: FOF 2022 – B – 2714
Projekt időszaka: 2023.02.01-2023.08.31.

Projekt célja: Célunk, hogy hozzájáruljunk a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szakemberek munkájának fejlesztéséhez, ösztönözni őket az együttműködésre, új programötletek generálására (ágazatközi együttműködések).

Projekt bemutatása:

A program célja a fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek, szülők, nevelők tudásának bővítése, ágazatközi és szektorközi együttműködések fejlesztése. A szervezetek meglévő szolgáltatásainak fejlesztése, új típusú együttműködési programok generálásása. A célcsoportba egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, oktatási-nevelési szakemberek, szülők, nevelők egyaránt beletartoztak.

A program témáit, kiemelt területeit az előzetesen feltárt szükségletek alapján választottuk ki. A három választott terület volt:
A covid okozta nehézségek:a leküzdésében alkalmazott megoldások megosztása, a jövőbeni krízisekhez, változásokhoz való jobb alkalmazkodás segítése. A megváltozott körülményekhez való hatékony alkalmazkodás elősegítése, a szükséges szervezeti változások azonosítása és a szervezeti tudatosság növelése, új készségek kialakításának elősegítése. 
A pszichoszociális fogyatékosság: az érintett szakemberek együttgondolkodásának és együttműködésének erősítése, tudásátadás, az ellátórendszer hiányosságait kompenzáló megoldási lehetőségek feltárása, különös tekintettel az érintett célcsoport társadalmi elfogadására, beilleszkedésére.
Ágazatközi együttműködések: Mind a covid okozta nehézségek, mind pedig a pszichoszociális fogyatékossággal élők életminőségének javítása megkívánja a különböző ágazatok szakembereinek együttgondolkodását, és összefogását. Az egészségügyi szolgáltatók, az oktatási nevelési intézmények, a szociális alap és nappali ellátást működtető szervezetek találkozásainak és közös gondolkodásának lehetővé tétele különböző fórumokon.

 A programok megvalósításának formája, módszerei: A projekt során World Café programot rendeztünk meg, valamint 4 db műhelymunkát, workshopot szerveztünk.

 

NEAO-KP-1-2022/7-000311 – MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS

„IMPULZUS” Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesületének működését a NEAO-KP-1-2022/7-000311

 számú pályázattal működésünket a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA),

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, és a Miniszterelnökség, mint fejezetet

 irányító szerv támogatja

 

FOF2021-B

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2021 SZAKMAI PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

Projekt kiíró: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
Megvalósító: “IMPULZUS”Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete
Elnyert támogatás összege: 3.000.000 Ft.
Projekt címe: Az Impulzus Egyesület szakmai programja fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek részére
Projekt azonosító száma: FOF 2021 – B – 1394
Projekt időszaka: 2021.09.01-2022.08.31.

Projekt célja: Célunk a fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó szakemberek, szülők, nevelők tudásának bővítése, ágazatközi együttműködések fejlesztése. A szervezetek meglévő szolgáltatásainak fejlesztése, új típusú együttműködési programok generálásása.

Projekt bemutatása:

A program résztvevői körét olyan szakemberek alkotják, akik fogyatékkal élőkkel dolgoznak, olyan pedagógusok és nevelők, akik fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkoznak, illetve olyan szülők, akik fogyatékkal élő gyermeket nevelnek. Programunkban fontos szerepet kap a Covid19 okozta nehézségek azonosítása, a leküzdésében alkalmazott megoldások megosztása, a tapasztalatok beépítése a jövőbeni tevékenységekbe, a krízisekhez, változásokhoz való jobb alkalmazkodás segítése. Ennek jelentőségét az is növeli, hogy a Covid19 okozta nehézségek egyaránt érintették a szervezeteket, a szakembereket, az ellátottakat, az ügyfeleket és családjaikat.

Ezen kívül a programunkban jelentős szerepet szánunk a pszichoszociális fogyatékossággal kapcsolatos tudásbővítésnek, az érintett szakemberek együtt gondolkodásának és együttműködésének erősítésének. Ez kiemelt fontosságú, mivel a pszichoszociális fogyatékosság témájával kapcsolatban sok a nem tisztázott kérdés mind a szakemberek, mind pedig a civil lakosság körében. Ennek a témának a körbejárása mellett törekszünk az ellátórendszer hiányosságainak felfedésével megoldási lehetőségeket feltárni.

Mindkét kiemelt témánkkal kapcsolatosan elengedhetetlennek tartjuk, hogy mindezt olyan ágazatközi együttműködések keretében tegyük meg, melyek nem csak a program ideje alatt tudnak együtt gondolkodni, hanem kialakuljon egy olyan kör, mely magában rejti az együttműködés további lehetőségét. Ennek megvalósulásáért programunkban törekszünk bevonni együttműködő félként az egészségügyi szolgáltatókat, az oktatási nevelési intézményeket, a szociális alap és nappali ellátást működtető állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezeteket is.  

FOGLALKOZTATÁS 2021

Projekt kiíró: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
Megvalósító: “IMPULZUS” Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete
Elnyert támogatás összege: 6.000.459 Ft
Projekt címe: FOGLALKOZTATÁS SZOLNOKON 2021
Projekt azonosító száma: FOGLALKOZTATÁS 2021 – 2300
Projekt időszaka: 2021.12.01-2022.12.31.

Projekt célja:  Célunk, hogy a Szolnokon és környékén élő, megváltozott munkaképességű álláskeresőket felkészítsük a munkavállalásra, és elhelyezkedésüket követően segítsük őket a munkahelyre való beilleszkedésben.

Projekt bemutatása: A programban részt vevő megváltozott munkaképességű álláskereső egyéni tanácsadásokon vesz részt, melyek során felkészítjük őt az álláskeresésre, majd a munkavállalásra. A tanácsadás az ő egyéni élethelyzetéhez igazodva lehet munkatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, vagy pályatanácsadás.

Ezzel párhuzamosan a programba bevont munkáltatókat is felkészítjük a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására. A sikeres felkészítést és elhelyezést követően a munkavállalókat beillesztést segítő mentorálásban részesítjük.

Beillesztési terv kidolgozása:

Az új belépő a szervezetbe való megérkezéskor nagy feszültséget él át, hiszen új hellyel, helyzettel, munkakörülményekkel, szokásokkal, elvárásokkal és sok ismeretlen emberrel találkozik, melyet fel kell dolgoznia. Meg kell ismeri a szervezet céljait és az elérésüket szolgáló eszközöket, a szerepéhez kapcsolódó felelősségeket és feladatokat, a hatékony munkához szükséges magatartást és a szervezet képviseletére vonatkozó szabály készletet. A megváltozott munkaképességű emberek beillesztése a nyílt munkaerőpiacra pedig eltérő beintegrálási folyamatot kíván. A cégek nagy része nem rendelkezik általános beillesztési tervvel sem, mely segítené az új munkavállaló beilleszkedését. A beillesztési terv kidolgozásával abban szeretnénk segíteni a cégeket, hogy tudatos figyelmet fordítsanak az új belépő, különösen a megváltozott munkaképességűek beilleszkedésének támogatására, mely során kevesebb pszichikai megterheléssel, gyorsabban eljut a produktív munkavégzésig, amely emeli az önbecsülését és kiegyensúlyozottabb érzetet biztosít számára.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a megváltozott munkaképességű emberek beillesztése a nyílt munkaerőpiacra eltérő beintegrálási folyamatokat kíván, de a cégek nagy része nem rendelkezik általános beillesztési tervvel sem, mely segítené az új munkavállaló beilleszkedését. A beillesztési terv kidolgozásával abban szeretnénk segíteni a cégeket, hogy tudatos figyelmet fordítsanak az új belépő, különösen a megváltozott munkaképességűek beilleszkedésének támogatására, mely során kevesebb pszichikai megterheléssel, gyorsabban eljut a produktív munkavégzésig, amely emeli az önbecsülését és kiegyensúlyozottabb érzetet biztosít számára.

FOGLALKOZTATÁS 2020

Projekt kiíró: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Megvalósító: “IMPULZUS”Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete

Elnyert támogatás összege: 7.957.160 Ft

Projekt címe: Munka – Társ
Projekt azonosító száma: FOGLALKOZTATÁS 2020 – 203
Projekt időszaka: 2020.11.01-2021.12.31.

Projekt célja:  Célunk, hogy a Szolnokon és környékén élő, megváltozott munkaképességű álláskeresőket felkészítsük a munkavállalásra, és elhelyezkedésüket követően segítsük őket a munkahelyre való beilleszkedésben.

Projekt bemutatása: A programban részt vevő megváltozott munkaképességű álláskereső egyéni tanácsadásokon vesz részt, melyek során felkészítjük őt az álláskeresésre, majd a munkavállalásra. A tanácsadás az ő egyéni élethelyzetéhez igazodva lehet munkatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, vagy pályatanácsadás.

Ezzel párhuzamosan a programba bevont munkáltatókat is felkészítjük a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására. A sikeres felkészítést és elhelyezést követően a munkavállalókat beillesztést segítő mentorálásban részesítjük.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a megváltozott munkaképességű emberek beillesztése a nyílt munkaerőpiacra eltérő beintegrálási folyamatokat kíván, mely plusz terhet jelent a munkáltató számára is. Ezeket a beilleszkedési folyamatokat szeretnénk megtámogatni egy pilot program kidolgozásával, melynek keretében a már korábban beilleszkedett, a hely- és a munkafolyamatok ismeretével rendelkező, megváltozott munkaképességű dolgozók – mint belső mentorok – segítik az újonnan odakerülő, hasonló nehézségekkel küzdő kollégájukat a zökkenőmentes beilleszkedésben.

Komplex telepprogram Jászladányon

Kedvezményezett neve: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Projekt címe: Komplex telepprogram Jászladányon II

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.6.2-16-2017-00035

Támogatás összege: 200.000.000, – Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projektmegvalósításának befejezése: 2023.08.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázó szervezet Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, konzorciumi partnere az „IMPULZUS” Egyesület, akik a 2007-2013-as időszakban, már valósítottak meg komplex telepprogramot a településen.

A projekt célterületének jellemzése: Jászladány területén három szegregátum azonosítható. A szegregátumok lakossága a 2011 évi népszámlálási adatok alapján 2043 fő, a település népességének 36%-a. A legnagyobb szegregátumrot választottuk projektünk célterületének, ahol a népszámlálási adatok szerint 1531 fő él, ebből a 16-54 évesek száma 808 fő. A célterület infrastrukturális feltételeiből kiemelhető, hogy lakásállománya, elavult, rossz állapotú, alacsony komfortfokozatú. Magas a jelzáloggal terhelt és a rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanok száma.

Közvetlen célcsoportunkat a célterületen élő 16-54 évesek 25%-a alkotja (202 fő). A projekt célcsoportját jellemezve elmondhatjuk, hogy elsősorban roma származásúak, generációkon átívelő mélyszegénység, alacsony iskolai végzettség, az aktív munkaerő-piacról történő tartós kirekesztettség jellemzi őket. Rendszeres bérjövedelemmel nem rendelkeznek, elsősorban szociális ellátásokból, vagy közfoglalkoztatásból, ill. alkalmi munkából élnek.

Projektünk célrendszere:

Átfogó célunk Jászladányon, a szegregátumban élő emberek társadalmi felzárkóztatásának és integrációjának segítése. Egyéni adottságaikra és szükségleteikre épülő, komplex beavatkozási eszközrendszer működtetése hátrányaik enyhítése érdekében.

Projektünk részcéljai:

  1. Javuljon a célterületen élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése, növekszik azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő programokba kapcsolódnak. Ennek eredményeként a bevont személyek száma 202 fő.
  2. Javuljon a bevont személyek képzettségi szintje. Képzési programban résztvevők száma 152 fő, a bevont személyek 75%-a. A képzést eredményesen elvégzők száma 91 fő.
  3. Növekedjen a célterületen élő személyek közül a foglalkoztatásba kerülő személyek száma. Indikátora: 30 fő.
  4. A célterületen élő gyermekek óvodáztatási aránya elérje a 100%-ot, a 6-16 éves gyermekek iskolai előrehaladási esélyei javuljanak. Indikátora: 100%-os beóvodáztatási arány, iskolán kívüli fejlesztésbe vont gyermekek száma 40 fő.
  5. Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota. Indikátora: Egészségügyi szűrővizsgálaton részt vesz 61 fő.
  6. Javuljon a közszolgáltatások elérhetősége.
  7. A közvetlen célcsoport tagok 20%-ának (41 fő) lakhatási beruházásokba történő bevonása, az EFOP 2.4.1 számú felhívás keretében. Cél, hogy növekedjen ezen személyek felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra, és növekedjen a településen élők befogadási hajlandósága.
  8. Javuljon a közösségi kohézió a településen és a program célterületén.

A projekt megvalósításával Jászladány Nagyközségi Önkormányzat hozzájárul a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának elősegítéséhez.