Az “IMPULZUS”Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesületét

 

1996. 12. 10-én jegyezték be, az 1997 évi CLVI. trv. alapján. 1998. jan. 1-től vált közhasznú szervezetté. Az Egyesületet 7 középfokú tanintézet, azok pedagógusai és más szakemberek (közgazdász, jogász, munkaügyi szakemberek) hozták létre.

A szervezet céljai: A hátrányos helyzetű lakosságcsoportok közül a pályakezdő fiatalok, az alacsony iskolai végzettségűek, a GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők, a 40 éven felüliek, a romák, a fogyatékossággal élők munkaerő-piaci esélyeinek javítása.

 

Programjaink:

 • Az első 5 évben – az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával – középiskolás fiatalokat készítettünk föl a munkavállalásra.
 • 2002-től komplex munkavállalásra felkészítő, képző és foglalkoztató Phare,HEFOP, OFA és TÁMOP programokat valósítottunk meg az inaktív nők, a fogyatékossággal élők, a megváltozott munkaképességűek, a romák, az alacsony iskolai végzettségűek vagy elavult szakmával rendelkezők munkaerő-piacra való be- vagy visszaintegrálása érdekében. Így pl.:
 • A “Halmozottan hátrányos helyzetű szolnoki fiatalok képzése és tartós foglalkoztatása” c. PHARE projekt (2002-2004) célja: a hátrányos helyzetű 18-25 éves fiatalok foglalkoztathatóságának növelése volt.
 • A “Kristály program a nők esélyegyenlőségéért” c. PHARE projektünkben (2003-2004) 40 fő inaktív nő munkaerőpiaci felkészítését, képzését és munkába állását oldottuk meg.
 • A “Kistérségi Esélyek, program a fogyatékossággal élő emberek érdekében” c. PHARE projekt (2003-2004). A program keretében a fogyatékos emberek integrációs lehetőségeit, megoldatlan problémáit tártuk fel Jász-Nagykun-Szolnok megye kistérségeiben.
 • A “Tiszafa” programunk (2005-2006. HEFOP 1.3.1.) célja a Kunszentmártoni Kistérségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők civil asszisztenssé való képzése volt.
 • Az “Aranyfácán” projektünk (2005-2006. HEFOP 2.3.1.) célja a Tiszafüredi Kistérségben 12 munkanélküli számára mezőgazdasági munkás OKJ-s képzést nyújtva reintegrációjuk, foglalkoztatásuk elősegítése volt.
 • A “Révész” programunk (2005-2006. OFA) a hátrányos helyzetű Kunszentmártoni Kistérség 8 településén személyi segítők alkalmazásával, az otthoni kötöttségek átvállalásával tette lehetővé az inaktívak munkavállalását, illetve képzésbe való bekapcsolódását.
 • A “Liget” projekt (2006-2008. HEFOP 2.3.1.) 27 alacsony iskolai végzettségű, főként romák képzését és foglalkoztatását biztosította.
 • A. HEFOP 2.2.1. projekt keretén belül (2006-2008.) 90 fő szociális területen dolgozót, vagy munkanélkülit képeztünk ki arra, hogy segítsenek a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatási esélyeinek növelésében.
 • 2008. novemberben záródott a “Segítő láncszemek” a nők munkavilágában c. projektünk, melyet az OFA támogatott. Ennek keretében 3 céggel működtünk együtt a munkában lévők, illetve elhelyezkedni szándékozók családi kötöttségeinek oldására, az esélyegyenlőség érvényre jutásának elősegítésére. A cégek részére Esélyegyenlőségi tervek is készültek.
 • 2011. november 01-től 2013. július 31-ig tartott a TÁMOP-5.3.1-es „Első lépés” programunk, mely Törökszentmiklós és Kistérségében élő munkanélkülieknek segített három féle képzéssel, illetve kompetenciafejlesztésekkel a munka világába visszatalálni.
 • 2013. április 01-től 2014. április 30-ig a TÁMOP-2.6.2 pályázat keretén belül szervezetfejlesztés folyt szervezetünknél, s akkreditációt is szerezhettünk a szolgáltatásainkhoz.
 • 2013. augusztus 01-től kezdtük a TÁMOP-5.3.8 pályázatunkat, mely a „Foglalkozási Rehabilitációs Centrum” megnyitásával Törökszentmiklóson a megváltozott munkaképességű emberek segítését szolgálja. Együttműködő partnereink a munkáltatók, akik segítenek az elhelyezésükben. Időközben szolgáltatásainkat kiterjesztettük a megye járási székhelyeire is.
 • 2014. április 01-től indult az a TÁMOP-5.3.6-os projekt, „Komplex telep-program megvalósítása Jászladányon” címmel, melyet Jászladány Önkormányzatával konzorciumban valósítunk meg.Az Egyesület másik fő célja a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének, társadalomba való beilleszkedésének elősegítése A fogyatékosságból adódó speciális szükségletek minél jobb kielégítése céljából 2004. évtől támogató szolgálatot működtetünk Szolnokon és a környező településeken élők részére. A fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének, önálló életvitelének, a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása érdekében sokrétű szolgáltatást nyújtunk részükre (sorstársi, rehabilitációs, munkavállalási tanácsadást a személyi segítésen és szállításon túlmenően). Alkalmanként „Szivárvány” klubot szervezünk a fogyatékos fiatalok és szüleik részére. 2000 február és 2007 május között Egyesületünk működtette a megyei Civil Szolgáltató Központot. 2002 és 2008 között aktívan közreműködtünk a civil szervezetek fejlesztését és együttműködését elősegítő országos proHáló Hálózatban. Alapító tagja egyesületünk a Magyar Szegénységellenes Hálózatnak. 2001 óta szorgalmazzuk az önkéntes munkavégzést, a másokon való önzetlen segítés gyakorlatának elterjesztését. E célból 2005 és 2007 között Egyesületünk tagja volt az Országos Önkéntes Központ Hálózatnak. Jelenleg fiatalokat – igény szerint munkanélkülieket – készítünk fel az önkéntes munkavégzésre, illetve munkaadókat az önkéntesek fogadására. 2013. július 3-tól intézményi akkreditációval rendelkezünk.

Képzéseink:

 • Munkaerő-piacra felkészítő tréning (25 óra, 6 nap)
 • Önkéntes munkára felkészítő tréning (30 óra, 6 nap)
 • Szocioterápiás tréning (36 óra, 6 nap)
 • Reintegráló csoportos foglalkozás (25 óra, 5 nap)
 • Jövőtervező csoport (20 óra, 5 nap)
 • Önismereti és kommunikációs tréning (20 óra, 4 nap)
 • Személyiségfejlesztő és kommunikációs tréning (60 óra, 10 nap)Szolgáltatásaink (OFA referenciával)
 • Álláskeresési technikák átadása (12 óra 3 nap)
 • Pályatanácsadás – pályamódosítási tanácsadás (ügyfél igényei szerint, maximum 5 alkalommal)
 • Egyéni munkatanácsadás (3 alkalom, 1 alkalom 60 perc)
 • Rehabilitációs tanácsadás (időtartama az ügyfél igényei szerint)
 • Pályamódosítási csoportos foglalkozás (12 óra, 3 nap)
 • Újraorientáló csoportos foglalkozás (12 óra, 3 nap)
 • Pályaorientációs csoportos foglalkozás (12 óra, 3 nap)
 • Munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás (8 óra, 2 nap)