Az Y és Z generációk a munkaerőpiacon

Alvin Tofler mondta 1930-ban, a 21. században nem azok lesznek az analfabéták, akik nem tudnak írni és olvasni, hanem azok, akik nem tudnak tanulni.

AZ Y ÉS Z GENERÁCIÓK A MUNKAERŐPIACON

 

A munkaerőpiacon jelentős változás, hogy az Y és a Z generációból egyre többen lesznek munkaképes korú munkavállalók. 10-15 év múlva a „digitális bennszülöttek” fogják alkotni a világ népességének és munkaerejének többségét.

A legtöbb cégnek, szervezetnek jelenleg problémát okoz, hogy alkalmazkodjon a fiatalok változó igényeihez, ez viszont hatással van arra, hogy mennyire képesek megszerezni és megtartani a legtehetségesebb munkavállalókat.

Az Y és Z generáció jellemzői (Monster többgenerációs felmérés 2016)           

 • innovatív, a technológiában jártas, vállalkozó szellemű generáció, akik hisznek a teljesen új, ma még nem létező lehetőségekben
 • úgy vélik (76 %), hogy ők tartják kézben karrierjüket és egyengetik saját szakmai pályafutásukat
 • saját vállalkozást akarnak (49 %)
 • a Z generáció számára a pénz és a biztos munkahely a fő motiváló erő, de az is fontos, hogy szakmai pályafutásukban célt és szenvedélyt is találjanak
 • „bármi lehetséges” – fontos a pozitív változás elérése, ezért keményen dolgoznak.

 

Újabb kutatások (2017) szerint a Z generáció tagjai

 • a technológiát ösztönösen használók, érettek, gyakorlatiasak, szorgalmasak, realisták, jövőorientáltak, együttműködőek, vállalkozó szelleműek és aktív önkéntesek
 • gyorsak, mindössze 8 másodpercünk van arra, hogy felkeltsük a figyelmüket!
 • Látni akarják a tágabb összefüggéseket, és azt akarják, hogy felnőttként kezeljék őket.
 • A Z generáció megszólításához egyenes kommunikációra van szükség: fontos a szakaszosan adagolt információ felesleges részletek nélkül, vizuális formában, akár vizuális üzenetek, videók vagy élő internetes közvetítés segítségével.
 • digitális és más technológiai készségeik nagy részét informális úton szerzik, ezért ezek hiányosak, nem elegendőek a munkavégzéshez vagy a vállalkozóvá váláshoz (digitális szakadék van a privát szférában használt és a munkahely által elvárt készségek között)
 • kb 60 % az aránya azoknak, akik szerint a későbbi boldogságuk azon múlik, hogy jól fizető, stabil munkahelyet találjanak
 • csak 18% érzi úgy, hogy fel van készülve a digitális gazdaságra (azaz úgy véli, hogy rendelkezik a szükséges készségekkel, úgymint kódolás, robotika, közösségi média kezelése, virtuális valóság programozása és kiberbiztonság).
 • a 18-24 évesek csekély arányban részesültek pályaorientációs tanácsadásban, amit többségük elavultnak tartott, kevés szó esett a jövő szakmáiról
 • 20 %-uk minden önbizalomnak hiányában van, azon aggódnak, hogy semmilyen munka elvégzéséhez nem rendelkeznek készségekkel és tapasztalattal, míg majdnem egyharmaduk szerint nincsenek meg a készségeik ahhoz, hogy számukra élvezetes munkát végezhessenek.
 • Probléma van a digitális készségekkel (oktatás szerepe!). Növekszik a munkanélküliség a fiatalok körében, míg a vállalatoknak az okoz nehézséget, hogy betöltsék a digitális technológia ismeretét megkövetelő azon különféle pozíciókat, amelyek elengedhetetlenek a későbbi növekedéshez.

A jövő munkahelye- munkavállalói készségek, foglalkoztatási formák, pályaorientáció, képzés

 

 • A munkakörnyezetet várhatóan több autonómia, kevesebb rutin, az IKT intenzívebb használata, kisebb fizikai erőkifejtés, valamint több szociális és szellemi feladat fogja jellemezni.
 • Már érzékelhető az úgynevezett haknigazdaság – a crowdworking és az applikáción keresztül történő munkavégzés jellemezte munkakörnyezet – növekedése. Ennek keretében a szervezetek a teljes munkaidős foglalkoztatás helyett független vállalkozókat és szabadúszókat szerződtetnek ideiglenes munkavégzésre. Még a hagyományos munkahelyi feladatkörök is elmozdultak a haknigazdaság irányába, a vállalatok kénytelenek alkalmazkodni munkavállalóik változó igényeihez. A vállalatoknál előtérbe kerül az „agilisabb munkaerő” foglalkoztatás.
 • A munkavállalók megválaszthatják, kinek dolgoznak, hol dolgoznak, mennyit és milyen ütemben dolgoznak. „Következésképp egyre inkább elmosódik a munka és a magánélet közötti választóvonal, és azt látjuk, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly helyett az emberek egyre inkább a munka és a magánélet fokozottabb integrációjára törekednek

 

Kihívások a pályaorientáció terén

 • a tanácsadónak új foglalkozásokkal és iparágakkal kell megismerkedniük, amelyek adott esetben új foglalkoztatási és karrierlehetőségeket kínálnak
 • fejleszteni kell saját digitális készségeiket és beépíteni a tanácsadásba a digitális technológiákat, az online pályaorientációt
 • naprakész tudást kell szerezniük a munkaerőpiaci trendekről, készségekről, karrier-lehetőségekről és azokat mobil- és online technológiák alkalmazásával elérhetővé tenni a fiatalok számára
 • megtalálni a közös hangot, felkelteni a figyelmet…

Alvin Tofler mondta 1930-ban, a 21. században nem azok lesznek az analfabéták, akik nem tudnak írni és olvasni, hanem azok, akik nem tudnak tanulni, a tanultakat elfelejteni és újratanulni. „Azzal, hogy a diákokat megtanítjuk arra, hogyan tanuljanak, felejtsék el a tanultakat és tanulják újra, az oktatás kiegészülhet egy új, hatalmas dimenzióval”.

Karantén idején is elérhetőek vagyunk!

Írjon nekünk!

Az Impulzus Egyesület feladatának és kötelességének érzi, hogy a kialakult helyzet ellenére, továbbra is támogassa ügyfeleit, az álláskeresőket, és a kérdések között vívódókat.